Formulier opgave W.E.S.M 2018

FORMULIER VOOR OPGAVE RESULTATEN WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2018

Prijzen uit de internationale uitslagen van de 1e en 2e getekende duiven komen hiervoor in aanmerking. Formulieren waarop nationaal behaald prijzen zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Reclamatie na publicatie worden dan ook niet verwerkt.
Preisen aus der internationale Preisliste van der 1e und 2e Benannte Taube angeben:
Les Prix internationaux des premier et seconds margués.

Inzenden voor / Einsenden vor den / Prière de dèposer avant le: 15 oktober a.s.

>>> FORMULIER VOOR OPGAVE RESULTATEN WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2018 <<<

U kunt ook het formulier downloaden en sturen naar :

Z.L.U.,
Huls 85,
6369 EV Simpelveld
Fax. 0031 (0)45-5446354
e-mail: pjgfranssen@home.nl


U kunt ook het formulier via onze website versturen :