Mededeling ZLU - Veenendaal, 19 januari 2018

Gezamenlijk persbericht van de besturen van de NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de Fondclubs van de afdelingen 5 t/11.Naar aanleiding van de bijeenkomst op 9 december 2017 met de NPO-NT commissie te Rosmalen, waarin voorstellen zijn toegelicht ter verbetering van een aannemelijkere klassering op de ochtendlossingen van duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, zijn door de Noordelijke samenspelen en Fondclubs een aantal wijzigingsvoorstellen en aanvullingen gepresenteerd om recht te doen aan deze gewenste verbeterde klasseringen.
Deze voorstellen zijn op donderdag 18 januari met afgevaardigden van bovengenoemde besturen besproken en waar nodig nader toegelicht. Binnen alle geledingen bestaat er consensus dat de huidige toegepaste rekenmethode met daarin het in alle gevallen het volledig in mindering brengen van de neutralisatietijd op de vliegtijd, in sommige gevallen geen juiste weergave geeft van de werkelijk behaalde snelheid van de geklasseerde duif. Eveneens heeft de NPO-NT commissie aangegeven dat aan alle belanghebbende partijen ruimte wordt geboden om, voorafgaande aan de ledenvergadering van de NPO op 10 maart aanstaande, voorstellen ter verbetering van het nu voorliggende voorstel in te brengen. Deze wijzigingsvoorstellen zullen door genoemde commissie worden beoordeeld in samenspraak met de indieners hiervan. De door de Noordelijke samenspelen en clubs ter tafel gebrachte wijzigingen zullen in onderling overleg in de komende twee weken inhoudelijk worden doorgerekend en beoordeeld en daar waar mogelijk binnen het voorstel van de NT- commissie worden opgenomen. Alle betrokken partijen hechten eraan om aan de deelnemers van deze vluchten een door hen breed gedragen rekenmethode te kunnen voorleggen. U zult zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van dit nader overleg.

Namens de besturen NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de gezamenlijke Fondclubs
19-01-2018

Marlon Kok, Ransdorp - Winnaar West-Europese Super Marathon 2017De ZLU heeft met haar West-Europese Super Marathon een waarlijk internationaal kampioenschap op de grote fond waaraan deelname openstaat voor liefhebbers uit Frankrijk, Luxemburg, Engeland, België en Nederland. De internationale uitslagen op Pau (werd Mont de Marsan in 2017), Barcelona, St. Vincent en Perpignan tellen voor dit kampioenschap en per vlucht de 1e of 2e duif van de inkorflijst. Kan het simpeler? Nee, zou ik zeggen! Is het moeilijk om op de vier vluchten een tellende prijsduif te maken? Absoluut want van 438 deelnemers staan er 46 liefhebbers met 4 prijzen in de uitslag. Dus 392 liefhebbers moesten van een klein steekje tot grote gaten laten vallen. Lees meer...
22-01-2018

Paula van Dongen en Joke de Jong "Bedankt"

Zeg het met bloemen.


Tijdens de huldingen seizoen 2017 was er ook ruimte ingevuld voor 2 dames die samen meer dan 50 jaar voor de ZLU werk hebben verricht. Na het seizoen 2016 stopte Paula van Dongen o.m. wegens minder goede gezondheid met haar werkzaamheden als centrumleider en meldpost van De Postduif Wernhout. 25 Seizoenen lang was zij samen met Bart Baelemans het aanspreekpunt van de inkorvers rondom Wernhout. Inzake het ict gebeuren kregen zij veel ondersteuning van Corrie enb Piet Meester, hiervoor dan ook onze dank. Het seizoen 2017 was het laatste seizoen voor Joke de Jong, centrumleidster en meldpost voor PDV Vliegsport Steenbergen en later De Heen. Samen met Piet was Joke het gezicht voor de inkorvers rondom Steenbergen, 26 jaar alle mogelijke scenario‘s wat de duivensport betreft meegemaakt, maar ook daar kwam een einde aan. “Ik heb dit altijd met plezier gedaan maar na 25 jaar vond ik het genoeg, Het is heel jammer dat er voor onze Piet en mij geen opvolgers waren voor zo een groot inkorfcentrum “‘ aldus Joke. Een mooie bosbloemen, een horloge met inscriptie en een daverend applaus vanuit de zaal was de dank voor 2 vrouwen die steeds voor de ZLU klaar stonden.

Paula, Joke, alsnog bedankt.
12-01-2018

Overhandiging Certificaat Evert Diepenveen


Op zondag 10 dec. 2017 was het dan eindelijk zover, Hub Wetzelaer secr. ZLU, was ooit de initiatiefnemer voor de aanvraag van de duivensport op de inventaris Immaterieel erfgoed, en op deze 10e december werd de postduiven sport officieel erkend als immaterieel erfgoed. De NPO heeft als landelijke organisatie de aanvraag medio 2015 samen met de ZLU ingediend, wisseling van de wacht binnen bestuur NPO, en daarnaast een gewijzigde aanvraag procedure, waardoor een flinke vertraging ontstond in de afhandeling van de aanvraag, is debet aan deze lange verwerkingstijd.Door de bijschrijving van de duivensport op de erfgoedlijst gaat de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie ook de verplichting aan zich bewust en actief in te zetten om haar immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Er is door de NPO een erfgoed zorgplan gemaakt . De organisatie NPO heeft een jaar geleden het traject GPS 2021 gestart.Dit met het idee dat de duivensport nog lang niet tot de geschiedenis behoort.Door de sport te vernieuwen, hoe raar het ook klinkt, is het een traditie die in een nieuw jasje nog een lang leven voor zich heeft. De eerste stappen zijn door de inschrijving op de erfgoedlijst hierin gezet.
Dhr. Evert Diepenveen overreikte tijdens het diner het certificaat aan de vereniging ZLU , met dank voor de inzet van de ZLU secretaris Hub Wetzelaer.
De ondertekening tijdens de Nationale Manifestatie in Rosmalen vond plaats door NPO voorzitter Maurice van der Kruk, en ZLU secretaris Hub Wetzelaer. Tevens zijn zowel NPO als ZLU gerechtigd om vanaf nu het logo behorende bij de certificering als blijk van erkenning op hun briefhoofd te plaatsen, U mag dit zien als waardering en erkenning voor de inzet om de duivensport levend te houden.In feite dus een onderscheiding voor beide organisaties.
12-01-2018

59e ZLU Sterrenshow werd een daverend succes

ZLU foto-gallerie
http://www.dezlu.nl/sterrenshow/zlu-galerie/
https://nl-nl.facebook.com/ZLU.NL/


Met heel veel dank aan de Nederlandse fondspelers.
Afgelopen weekend werd de 59e ZLU Sterrenshow georganiseerd in de Rodahal te Kerkrade, deze hapening werd een ongekend succes, de opkomst op zaterdag, de opkomst op zondagmorgen, de grandioze verkoop o.l.v. Dirk Leekens, alles was Top. Tijdens het diner werd er de draak gestoken met het rekenplatform WPROL opgedrongen door de KBDB. Nu, 6 maanden na de 1e vlucht zijn alle afrekeningen nog niet beschikbaar, liefhebbers wijzen met de vinger richting ZLU, maar deze, en hoe vaak is dit reeds bekend gemaakt, kan er niets aan doen. De gewijzigde inzetdag van maandag naar de dinsdag, ook hier opgedrongen door de KBDB, werd breed uitgemeten. ZLU blijft op haar standpunt dat het inkorven op maandag blijft, uitsluitend Barcelona is de uitzondering door in te korven op zondag. Ook het NFO 2018 werd ter sprake gebracht, de voorlichting in den lande en de mogelijkheid om t.z.t. de uitslagen 2017 via de site van de NPO te bekijken. Alle opties zijn open.Tijdens het diner werd onze huisuitrekenaar Frans Huynen blij verrast met de Gouden Speld van de ZLU voor zijn vele verdiensten sinds 1982 voor de ZLU en de Nederlandse duivensport,

Lees meer...
08-01-2018

ZLU verzoek aan de KBDB om de inzetdag te bepalen op maandag i.p.v. op dinsdag.

Heerlen, 18 dec. 2017.
Aan Dhr. D.Schreel, voorzitter Sportcomite KBDB.

Beste Dirk,
Bestuur ZLU heeft zich de moeite genomen om de laatste weken veelvuldig in kontakt te treden alle inrichters. De reden is U bekend, het is voor de ZLU onmogelijk om op dinsdag in te korven voor de Internationale vluchten om reden dat,... Lees meer...
18-12-2017

Postduivensport op Inventaris bijgeschreven.

De Postduivensport is zondag 10 december bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op hun eigen pagina komt meer informatie en lees je er meer over. Afgelopen zondag vond in het Autotron te Rosmalen de bijschrijving plaats van de postduivensport op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan de volgende generaties. Lees meer...
12-12-2017

Oranje boven tijdens jaarlijkse hulding Barcelona 2017


Afgelopen zondag huldigde Cureghem Centre, de hoofdinrichter Barcelona haar kampioenen en vluchtwinnaars in het Constant Vanden Stock stadion te Brussel. In zijn openingswoord memoreerde Patrick de Muylder de memorabele wedvlucht Barcelona en de amateuristische wijze waarop de uitslag tot stand kwam. De afrekeningen zijn er nu nog niet. Hopelijk worden deze problemen tijdig geëvolueerd om herhaling te voorkomen.....
Lees meer...
04-12-2017

Mededeling ZLU bestuur inzake uitbetalingen int. vluchten 2017.

Beste sportvrienden.

Bestuur ZLU heeft per mail d.d. 16112017 wederom haar ongenoegen kenbaar gemaakt bij de KBDB inzake het uitblijven van de betaalstaten uitbetalingen int. vluchten.Op 27112017 is er antwoord gekomen van dat KBDB : " Wat de afrekeningen PER INKORVINGSLOKAAL betreft voor de Internationale wedvluchten 2017, zal vandaag nog een schrijven worden gericht aan de firma Wprol teneinde aan te dringen om dergelijke afrekeningen toch nog te bekomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het bekomen gevolg ".

Met de door WPROL aangeleverde bescheiden is het voor de ZLU penningmeester Piet Franssen onmogelijk een kloppende afrekening zoals U deze van de ZLU gewend bent te produceren. Het ligt dus niet aan de ZLU, wij staan buiten deze kwestie, wij doen ons alle moeite om dit probleem op te lossen. Voorbeeld afrekeningen zijn aan de KBDB ter ondersteuning van onze klacht aangedragen.

Ook bestuur ZLU houdt U op de hoogte.
Hub Wetzelaer,secr.

30-11-2017

Europabeker Inschrijving / Reglementen

Na de opstelling van deze drie klassementen, wordt het klassement van de EUROPABEKER opgesteld. In dit klassement worden enkel de liefhebbers gerangschikt die in de 3 voornoemde klassementen voorkomen. Winnaar van de EUROPABEKER wordt de liefhebber met het kleinste puntenaantal (optelling van de verschillende behaalde plaatsen).Alle in de EUROPABEKER gerangschikte liefhebbers worden uitgenodigd op de huldiging die later wordt medegedeeld.

Europabeker Inschrijving NL-FR 2017
Europabeker Reglement NL-FR 2017

>>> A retourner avant le 20 janvier 2018! <<<
>>> Terug te zenden vóór 20 januari 2018 !! <<<

Geysen Roger
Bosschaertlaan 18
2960 Sint Job in ‘t Goor
Belgium
30-11-2017

Nationale Marathon Kampioen 2017

Theo en Bernard Burgers uit Weurt winnen knap de Nationale Marathon 2017.

Nu de boeken van het fondseizoen 2017 zijn gesloten komen ook de kampioenen van het afgelopen seizoen ‘bovendrijven‘. Ook de ZLU heeft een reeks eigen kampioenschappen en de oudste daarvan is de Nationale Marathon. In 1971 is de ZLU met dit kampioenschap begonnen en liefhebbers moeten zich vooraf inschrijven om voor dit kampioenschap te kunnen meestrijden. Op elke vlucht waarover de Nationale Marathon wordt vervlogen telt de beste score van de 1e en 2e duif van de lijst. Dit jaar zijn de broers Theo en Bernard Burgers uit Weurt de knappe winnaars van de Nationale Marathon. Lees meer...
01-11-2017

Komt er een einde aan het internationale spel ??

Aan de dames en heren inrichters van de Internationale vluchten. Komt er een einde aan het internationale spel ??
Zoals inmiddels bekend kan de ZLU straks in 2018 geen andere keus maken om in te korven dan op de dagen zoals de laatste jaren gewend. Barcelona op zondag, de overige vluchten op maandag. Mochten wij geen steun Uwerzijds ( Belgische inrichters ) ontvangen houdt dit in dat Nederland alleen speelt met die inrichters die ook inkorven op de dag dat er in Nederland mogelijkheid is tot inkorven. Mocht de inrichter niet samen inkorven met ZLU Nederland dan speelt ZLU Nederland uitsluitend Nationaal.
Lees meer...
26-10-2017

TopPigeons_ZLU_Autovlucht

30-07-2017

ZLU - TopPigeons Champions League

30-07-2017

ZLU vluchtwinnaar Perpignan

Pieter Woord en Louw van den Berg, uit Urk
kraaien met hun ‘Leontien‘ victorie op Perpignan


12-08-2017

ZLU vluchtwinnaar Narbonne

Nico van den Hurk uit Oss
Zegeviert op Nationaal Narbonne ZLU en
Internationaal winnaar in de categorie “Jaarlingen"04-08-2017

ZLU vluchtwinnaar Marseille

Team Vollebregt, uit Wassenaar
Winnaar Nationaal Narbonne ZLU

29-07-2017

ZLU vluchtwinnaar St.Vincent

Marlon Kok uit Ransdorp
Winnaar Nationaal en Internationaal St. Vincent ZLU22-07-2017

ZLU vluchtwinnaar Barcelona

LEON ROKS UIT STANDDAARBUITEN
ZEGEVIERT OP INTERNATIONAAL BARCELONA MET ZIJN DON LEO


18-07-2017

ZLU vluchtwinnaar Agen ( oude )

GERO DIJK, UIT ALBLASSERDAM WINT
NATIONAAL EN INTERNATIONAAL AGEN OUD
13-07-2017

ZLU vluchtwinnaar Agen ( jarige )

HUGO BATENBURG EN ANITA VAN DE MERWE UIT KLAASWAAL
WINNEN 1E NATIONAAL AGEN ZLU JAARLINGEN.


11-07-2017

ZLU vluchtwinnaar Mont de Marsan ( Pau )

Ed Maat uit Limmen
Nationaal en Internationaal winnaar Mont de Marsan ZLU

29-06-2017

Ere wie ere toekomt !!!!

Afgelopen maandag werd ik benaderd door een zeer betrokken liefhebber inzake het ZLU gebeuren. Onze mededeling op de site dat er een nieuwe fotograaf de ZLU winnaars zou gaan fotograferen had hem doen schrikken. Fred Kruidbos , van Pixeon, die het gehele traject van de ZLU winnaars, foto‘s en filmpjes had opgestart was er niet meer bij !! Voor deze liefhebber en nog vele anderen een verlies, aldus deze bezorgde liefhebber. Helaas, verschil in inzichten en mogelijkheden hebben tot deze stap geleid waardoor iemand anders is benaderd. Toch willen wij als bestuur ZLU Fred hartelijk dank zeggen voor zijn inzet en inbreng. Fred was met zijn inbreng ver vooruit voor menigeen in de duivensport, maar dit is zijn goed recht. Stil staan betekent achteruitgang. Maar de tijd van duivensport apps en alle verdere mogelijkheden in dit computertijdperk, zal er zeer zeker komen.
Fred bedankt voor alles, laat het jouw en je gezin goed gaan.

Hub wetzelaer, secr. ZLU
27-06-2017

De ZLU lossingen 2017 of de “toelating tot lossen “ zoals de KBDB dit noemt in haar instructie aan de inrichters.

Naar aanleiding van de ontvangen mails van “bezorgde ZLU spelers “ is er in aug. 2016 overleg geweest met de NPO, en in dec. 2016 overleg met KBDB en alle inrichters. Op deze laatste bijeenkomst zijn er nadere afspraken gemaakt inzake de lossing problematiek.
Lees meer...
22-06-2017

Pau WCS Geleen 2017

Deelname voor Nederland met 3.514 duiven op Pau.
Afgelopen dinsdagmorgen werd in Geleen het WCS systeem voor de 2e keer beproefd op de gechipte duiven die voor Pau waren ingezet. In 2016 waren er op 3.784 duiven nog 505 duiven met gummiband. Dit is ca. 13.3% In 2017 waren er op 3.514 duiven nog slechts 203 met gummiband. Dit is ca. 5.77 % Dit zijn er globaal 60 % minder dan in 2016. WCS leeft dus !!WCS antenne en controle apparatuur staan stand by. Het piepen kan beginnen !!

Lees meer...
21-06-2017

Op bezoek bij …. en Uitleg inzake het ZLU WCS

Iedereen van ons krijgt wel eens bezoek, kinderen, kleinkinderen, buren, duivenvrienden en noem maar op.Het kan ook zijn als U vroeg bent op een ZLU vlucht dat er mensen van de ZLU langskomen, zij kondigen dit bezoek tijdig bij U aan zodat U op de hoogte bent van wat U kunt verwachten, en de koffie met vla reeds klaar kunt zetten. ( Lekker toch !!) Ook kan het zijn dat U onaangekondigd bezoek krijgt, dit kan wel eens de ene keer goed overkomen en de andere keer slecht. Onaangekondigd is ook het bezoek van de dopingcontroleur. U weet wel dat U vroeg zit op de vlucht, maar meestel komt dit bezoek als een “verrassing “. Wat komt die man hier doen, wat staat mij nu te wachten. Om te weten wat deze controleur komt doen heeft bestuur ZLU ( n.a.v !!!! ) diverse brieven naar het NPO bestuur gestuurd, uiteindelijk hebben wij afgelopen week van Jeffrey Voorn vernomen dat de NPO de instructies nog een keer goed aan het licht zou houden en daar waar nodig aan te passen. Wanneer de NPO van mening is dat deze aangepast moeten worden, ontvangen de controleurs en dus ook andere betrokken partijen ( ZLU), deze ververste instructie. Wij zullen deze dan direct publiceren .Ook de NPO voorzitter Maurice van der Kruk is op bezoek geweest, ik moet aannemen aangekondigd, en wel bij Kees Droog. Goed zo na al die ellende !!

De voorzitter ging huiswaarts met de opmerking dat de reglementen verbeterd moeten worden. Waarvan akte !!!!
De eerste ZLU vlucht al komende week !!!...........
Lees meer...
11-06-2017

ZLU in samenwerking met....Top Pigeons,

de ZLU sponsor inzake het ZLU project “ 1e Prijswinnaars ZLU vluchten “
is vanaf dit seizoen in zee gegaan met :
Falco Ebben, zeer zeker geen onbekende in de duivensport, zal de foto‘s en films van de winnaars tijdens het seizoen 2017 voor zijn rekening nemen.Bestuur ZLU verheugd zich in de samenwerking met Falco Ebben.


En zo beginnen wij komende week, succes eenieder !!

Hub Wetzelaer, secr.

11-06-2017

De invoering van het nieuwe rekenmodel ZLU NT 2017 gaat voor het seizoen 2017 niet door.

Beste sportvrienden,

De invoering van het nieuwe rekenmodel ZLU NT 2017 gaat voor het seizoen 2017 niet door. Velen zullen zich afvragen waarom niet ? Hieronder in het kort de chronologische volgorde van de feiten.Te beginnen in aug. 2016, op ons jaarlijks overleg d.d. 150816 met de NPO was als agendapunt het neutralisatie probleem, bij ochtendlossingen opgevoerd, na over en weer discussie en uitleg enz. werd ons al snel duidelijk gemaakt dat de NPO geen aanleiding zag tot aktie, het is een ZLU probleem, dus zal de ZLU ook de kar dienen te trekken om dit tot een oplossing te brengen. Dit werd zo genotuleerd. ( tekst in rood ) Deze notulen werden d.d. 18082016 ter hand gesteld per mail aan bestuur NPO. Met andere woorden“ ZLU het is jullie probleem, los het dan ook maar zelf op “. Vervolgens werd er weer contact gelegd met de NPO – NT commissie om met een nieuw voorstel te komen dat ook draagkracht van de KBDB en de inrichters kon vinden.Diverse malen waren er in klein en groot comité bijeenkomsten om de standpunten uit te wisselen. Helaas zonder succes.
Op ons jaarlijks overleg met de KBDB op 28122016 was ook het agendapunt Neutralisatie opgevoerd. Aan de KBDB werd gezien het feit dat er in Nederland nog geen overeenstemming was op het gebied van het rekenmodel, verteld dat Nederland ( NPO incl. ZLU ) voor medio sept. 2017 met een nieuw voorstel zou komen...... Lees meer...
14-05-2017

ZLU neutralisatie rekenmethode 2017

In de voorbije jaren is er regelmatig , Nationaal en Internationaal, commotie ontstaan over wedvluchtuitslagen die door aankomsten in de nacht duidelijk een vertekend beeld gaven van de klassering.Immers duiven, die in de neutralisatietijd worden geconstateerd, worden in de huidige rekenmethode op afstand geklasseerd, waarbij de duif met grootste afstand als eerste geklasseerd wordt. In het verleden zijn verschillende rekenmethoden ontwikkeld die klassering op afstand van de duiven geconstateerd in de neutralisatietijd moeten voorkomen.
De meeste hiervan zijn gebaseerd op het berekenen van een klassering zonder neutralisatietijd waarbij de berekende snelheid in en voor de neutralisatietijd zodanig wordt opgehoogd dat deze naadloos aansluit bij de snelheid van de duiven welke geconstateerd worden na het sluiten van de neutralisatietijd. Een voorbeeld hiervan is de NF14 methode die door de NPO gehanteerd wordt voor de wedvluchten met middaglossing.De NF14 methode is onbruikbaar voor nationale en internationale wedvluchten met morgenlossing, de grote afstanden zijn dan praktisch kansloos v.w.b. kopprijzen....... Lees meer...
14-05-2017

Nationale Marathon en WESM 2017

DE ZLU vluchten behorende bij de Nationale en Internationale marathonvluchten 2017.


Het ZLU periodiek in 2017.
Dit eenmalig boekwerkje is inmiddels aan zijn 34 jaargang bezig. In 1983 voor het eerst uitgebracht door de toenmalige ZLU sekretaris Hans Havenith , vervolgens Hennie Dekker, en daarna zijn deze onzichtbare werkzaamheden overgenomen door de huidige vluchtleider Piet Franssen.
Lees meer...
03-04-2017

Ook de ZLU houdt U op de hoogte…… !!

Inzake Pau 2017,
Aan de inrichter Pau, Colombe Joyeuse te Brussel. Op verzoek van de ZLU werd, rekening houdend met hun argumentatie om meer deelnemende duiven op de vlucht van Pau 2017 te bekomen, het door hen ingediende voorstel van 5,00 EURO inleg voor kosten, voorgelegd aan het Nationaal Sportcomité in zitting van 03/02/2017. De algemene vergadering is op dit voorstel ingegaan en werd bovendien ook goedgekeurd door de nationale mandatarissen op 22/02/2017. Voor het prijzengeld werd echter geen bedrag vermeld aangezien het antwoord van jullie diende afgewacht te worden. U zult begrijpen dat, ingevolge de beslissing van de Nationale Algemene Vergadering, niet meer kan afgeweken worden van de inleg voor kosten 2017 m.n. 5,00 EURO voor Pau. De inrichter is evenwel vrij het prijzengeld zelf te bepalen. Ik hoop dat u begrip zult willen opbrengen voor deze beslissing.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC, Dirk SCHREEL.......... Lees meer...
24-03-2017

Engelbert Jennekens 102 jaar

Engelbert Jennekens, de Ere-voorzitter van de Zuid Limburgse Unie, in de volksmond Bertie werd vandaag 102 jaar.

Lees meer...
22-03-2017

...en Brabantse Superleague zal hij heten.

Eindelijk weer eens wat positief nieuws uit duivenmelkersland. Ik mag u de 'geboorte' aankondigen van een nieuwe samenwerking tussen de 4 Westbrabantse IFC's op ZLU-gebied. Vanaf het seizoen 2017 gaan de IFC's uit Steenbergen, Hoogerheide, Werkendam en Tilburg onderling de degens kruisen op de internationale vluchten. Het is een OPEN competitie wat wil zeggen dat alle deelnemende liefhebbers die bij een van voornoemde inkorfcentra hun duiven hebben ingekorfd automatisch en zonder extra kosten op de uitslag van Brabantse Superleague worden geplaatst. De UDP-bestanden zullen worden samengevoegd. Het deelnemersveld zal uiteindelijk bestaan uit liefhebbers afkomstig van: Brabant-2000, Zeeland, Zuid-Holland en enkelingen uit België en Oost-Brabant.Voor het eerste seizoen zullen de drie best presterende liefhebbers en de eigenaar van de kampioenduif op de ZLU-vluchten worden gehuldigd tijdens de feestavond van IFC-Hoogerheide. Deze prijsuitreiking zal in het vervolg bij tourbeurt door de IFC's worden verzorgd. De koninginnevlucht vanuit Barcelona hebben we als attractievlucht 2017 aangewezen. De vier inkorfcentra leggen ieder een bedrag uit en de deelnemers kunnen voor een geringe bijdrage meedoen aan een financieel zéér aantrekkelijke wedstrijd met hun eerst getekende duif. Daarnaast is er nog een wisselbokaal beschikbaar gesteld voor de best presterende IFC met het snelste drie eerst getekenden op de uitslag. De rekenaar van Brabantse Superleague is Rogier Geerdink uit Hoogerheide, hij zorgt ervoor dat alle deelnemers de uitslag doorgemaild krijgen en heeft inmiddels ook al een eigen website de ether ingeslingerd, die kunt u vinden onder: www.brabantsesuperleague.jimdo.nl

Mocht u als ondernemer of organisatie nog graag een vlucht of kampioenschap wensen te sponsoren dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. Ik hoop dat we met dit nieuwe spelverband een leegte hebben ingevuld en een positieve bijdrage mogen leveren aan de fondsport in Zuid-Nederland in zijn algemeen. Ik wens u allen een goede kweek toe en hoop u terug te zien op de uitslag van de Brabantse Superleague.

Philip Geerdink
phgeerdink@gmail.com
19-03-2017

ZLU - Persbericht WCS. UPDATE

Inzetlokalen van heel veel werk verlost!!

Ingaande het seizoen 2017 is de invoering van het WCS voor de ZLU deelnemers aan de int. vluchten een feit. Met heel veel dank aan Frans Huynen en Piet Franssen die er , en ik weet het zeker, honderden uren ingestoken hebben om alle mogelijke problemen van ict aard op te sporen en te cancelen, zodat het programma een veilig concours mogelijk maakt. Heren hartelijk dank.

De door de KBDB aangepaste tekst:
NATIONAAL SPORTREGLEMENT Art. 98 § 1 & 2 – wijziging in vet:
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering van de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi‘s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi‘s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht.

Lees meer...
25-02-2017

Huldiging Narbonne - La Independante Liege

Jan Nijssen uit Haelen (Limburg) Zegeviert zowel op Nationaal als Internationaal op Bram (Narbonne) ZLU. Afgelopen zondag was de laatste huldiging van het seizoen 2016. Deze werd in Jehay georganiseerd door La Independante Liege, na een welkomstwoord door Mevr. Francine Lagot werden de huldigingen in strak tempo afgehandeld. Lees meer...
17-02-2017

De beste ZLU-vlieger 2016


Sjaak en zoon Sjaak van de Velde, Breskens
hebben met hun ‘Super Luc‘ de beste ZLU-vlieger 2016
met drie prijzen
Lees meer...
20-01-2017

Winnaars WESM 2016 - Peet en Paloma Solleveld

Peet en Paloma Solleveld, Maasdijk
Winnaars WESM 2016.

De vader- dochter combinatie mogen we bestempelen als ene top combinatie, die topnoteringen en kampioenschappen aaneenrijgen. Ook in het seizoen 2016 werd weer een heel grote parel aan de gevulde kroon toegevoegd met het winnen van de West Europese Super Marathon!
Lees meer...
20-01-2017

Programma 2017

Programma 2017, goedkeuring door de KBDB geschiedt febr. 2017.
  • In verband met Nationale Feestdag “ Quatorze Juillet “ mogen er op 14 juli ( St. Vincent ) geen duiven gelost worden in Frankrijk.
  • Door de KBDB is de inzetdag van St. Vincent 1 dag later geplaatst en wel op dinsdag 11 juli, met lossing op zaterdag 15 juli.
  • Met de KBDB en de inrichters is de volgende afspraak gemaakt inzake de lossingen:
Barcelona, de eerste dag tussen 08.00 uur en 10.00 uur, bij niet lossen de 2e dag zo vroeg als mogelijk. Alle overige vluchten zo vroeg als mogelijk. Wij houden U op de hoogte inzake verdere ontwikkelingen.

Hub Wetzelaer, sekr. ZLU.
19-01-2017

Huldiging ARGE Euskirchen

Het winter seizoen vliegt voorbij, afgelopen weekend was de huldiging in Bad Breisig. Deze werden georganiseerd door de ARGE Euskirchen. Na het openingswoord van voorzitter Dr. Hans-Peter Brockamp werd er in rap tempo overgegaan naar de vele huldingen van de toppers uit het werkgebied van de ARGE.
Lees meer...
17-01-2017

Persbericht inzake overleg KBDB

Het ZLU spel in 2017. Op dit moment wordt het merendeel van de duiven door de ZLU( de Nederlandse liefhebber) aangeleverd voor deelname aan de Internationale vluchten. Het programma 2017. Ondanks overleg in jan. 2016 en het vastleggen van de vluchtkalender voor de komende jaren door het sportcomité van de KBDB komt er weer een wijziging op de proppen die niemand heeft gevraagd. Vorige week is het ( concept ) ZLU vluchtprogramma in het Spoor gepubliceerd, wij zullen dit programma dus ook verdedigen in ons overleg met de KBDB.... Lees meer...
28-10-2016

GESLAAGDE GENERALE REPETITIE WCS

(Wedvlucht Controle Systeem)

Op woensdag 1 juni jl. vond de generale repetitie plaats van het WCS systeem van de ZLU. Dit systeem maakt het voor de liefhebbers eenvoudiger om gebruik te maken van hun Elektronisch Constateer Systeem en bied vele voordelen voor de controle op de aanwezigheid van alle ingekorfde duiven in de verzamelloodsen....

Lees meer...
02-06-2016

INSCHRIJVEN WESM EN NATIONALE MARATHON.

Sportvrienden,

Onderstaand t aangegeven welke vluchten meetellen voor de WESM enNATIONALE MARATHON en hoe u moet handelen om verzekerd te zijn van deelname. Bij betalingen via de bank is het van belang dat u altijd het verenigingsnummer en lidnummer, 8 cijfers vermeld. Doet u dat niet dan is het moeilijk te traceren wie ingeschreven heeft omdat de tenaamstelling van de bank vaak anders is als de vermelding in het ledenbestand.

U kunt zich ook aanmelden via onze site onder inschrijvingen. Door het niet vermelden van het lidnummer en eventuele postcode kunnen onderstaande liefhebbers niet ingeschreven worden:

Mej. G.P.H. Gielen betaald op 10 maart
W.G. van Leeuwen betaald op 8 maart
Z.G. Brands, Simpelveld betaald op 12 april.

Gelieve deze liefhebbers zich te melden. De gelden van de automatische machtigingen zijn bij ons bijgeschreven. Diverse liefhebbers hebben alsnog geld overgemaakt deze gelden zullen wij terugboeken.......

Lees meer...
18-05-2016

Goed, beter, het best !!

De beste Pau duivin van West Europa zit in Kloosterzande bij Wim Kooreman. Afgelopen winterseizoen werd deze 9-jarige duivin o.m. gehuldigd op de prijs uitreiking van Pau , te Affligem. Hier werd ze bekroond met de titel 1e Internationale Asduif Pau over 5 jaar.

Wim Kooreman met de sekretaris Colombe Joyeuse Luc Van Den Haute.

Lees meer...
22-01-2016

Het Wedvlucht Controle Systeem.

De afkorting WCS heeft voor veel opschudding gezorgd in de internationale postduivenwereld. Voor Nederland was het geen probleem aangezien NPO en de softwareschrijvers van alle in Nederland gebruikte EC reeds 2 jaar werkzaam zijn geweest om alles te testen en uit te vogelen. Veel "uitvogelwerk " was er reeds gedaan door de huis uitrekenaar Frans Huynen met ondersteuning van Piet Franssen.

Lees meer...
01-05-2016

Wedvlucht Controle Systeem

Geachte Sportvrienden ,

Zoals U bekend zou de ZLU dit jaar starten met het WCS (Wedvlucht Controle Systeem) zonder toepassing van extra gummibanden voor de duiven welke voorzien waren van een chipring. Na de vergadering met de KBDB hebben wij een mail ontvangen van de KBDB dat de Belgische reglementen nageleefd moesten worden. Hierop hebben wij gereageerd dat wij ons systeem in 2015 voldoende getest hebben.Echter de KBDB heeft op voordracht van inrichters op 23 maart nogmaals besloten dat wij volgens de Belgische reglementen moeten handelen en dat alle duiven met chipring voorzien moeten worden van een gummiband. Het ZLU bestuur is, naar aanleiding van de vergadering van 23 maart van mening dat dit niet afdoende is om de veiligheid (kloonringen) van de wedvluchten te garanderen en zullen als toevoeging op de Belgische reglementen aangepaste maatregelen treffen zoals extra gummibanden, stempelen en het WCS. Onze aanpassingen zullen in de reglementen worden vermeld en t.z.t. geplaatst worden in ons eerste periodiek.


Het ZLU bestuur


01-04-2016

Gouden NPO speld voor ZLU penningmeester/vluchtleider Piet Franssen.

Op de foto Wim Jongh, bestuurslid NPO, Annie & Piet Franssen.
Lees meer...
12-01-2015

ZLU ontwikkeld nieuw elektronisch controlesysteem.

11-03-2014

Test digitale controle ZLU-wedvluchten succesvol verlopen.

Op de wedvluchten Marseille en Narbonne is op kleine schaal het WCS ( Wedvlucht Controle Systeem ) getest. Na de wedvlucht Marseille zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht in het programma om de stabiliteit en snelheid van het systeem te verbeteren. Op de wedvlucht Narbonne zijn de testen nog eens uitgebreid herhaald en de tijd, nodig om de gewenste gegevens uit de chipring te lezen en op te slaan in de database, was afhankelijk van het type chipring een tot twee seconden. Ruim binnen de gestelde tijdslimiet. De volgende stap is het volledig digitaal controleren van de duiven na thuiskomst. Hiervoor is de medewerking van de systeemleveranciers nodig. Een kleine aanpassing in de datacommunicatie is voldoende om controle van inkorven tot lichten van de klok digitaal mogelijk te maken. Inmiddels is hierover met enkele leveranciers van EC-systemen overleg gepleegd, zij zien hier geen problemen. In het seizoen 2015 zullen de testen op grotere schaal worden herhaald en in seizoen 2016 zal dan worden bekeken om het WCS volledig in te voeren. Voor de ZLU zal dit een enorme tijdsbesparing opleveren waarbij het WCS een waterdichte vervanging is van het huidige controlesysteem met 2e gummiband en vleugelmerk.

M. vr. gr.
Fr. Huynen
P. Franssen
27-12-2014