Het Wedvlucht Controle Systeem.

De afkorting WCS heeft voor veel opschudding gezorgd in de internationale postduivenwereld. Voor Nederland was het geen probleem aangezien NPO en de softwareschrijvers van alle in Nederland gebruikte EC reeds 2 jaar werkzaam zijn geweest om alles te testen en uit te vogelen. Veel "uitvogelwerk " was er reeds gedaan door de huis uitrekenaar Frans Huynen met ondersteuning van Piet Franssen.Gezien de commotie ontstaan bij KBDB en Belgische inrichters was er afgelopen donderdag een voorlichting voor de inzetlokalen in het Inkorflkaal De Blauwe Duif te Oss. Ruim 50 belangstellenden waren aanwezig om nader op de hoogte gebracht te worden inzake het vele ZLU werk dat er verricht moet worden om de vluchten zo veilig als mogelijk te kunnen laten verlopen.


Voorzitter Eddy Hoedemakers memoreerde in zijn openingswoord nogmaals de duidelijke afwijzing inzake het WCS door KBDB op verzoek inrichters aangezien zij niet voldoende op de hoogte zouden zijn inzake de mogelijkheden van WCS.Daarna kreeg vluchtleider Piet Franssen het woord om de ingekomen mails te beantwoorden en verdere vragen uit de zaal toe te lichten of te verduidelijken.


Frans Huynen gaf een overzicht van wat via WCS mogelijk is inzake veiligstelling van de concoursen. Daarna volgde een spervuur van vragen, mogelijkheden waarom dit wel en dat niet. Uitgangspunt voor 2016 is dat de ZLU uitsluitend met Das 2000 en Venira werkt, elke ander systeem wordt niet geaccepteerd en is dus uitgesloten voor ZLU werk. Ook het feit dat alle deelnemende duiven voorzien moeten worden conform KBDB reglement van een gummiring leidde tot veel discussie in dit ICT tijdperk.

Na een evaluatie na seizoen 2016 in samenspraak met NPO zal de ZLU nogmaals naar de KBDB gaan om het systeem toe te lichten in de hoop dat voor 2017 de "gummiring " geschiedenis wordt en de liefhebber incl. lokaal medewerkers verlost zullen worden van veel onnodig werk, hetgeen uiteindelijk de doelstelling van het invoeren van het WCS is geweest. Vele vragen zullen er tijdens het seizoen nog komen, maar deze zullen a.d.h.v. de vlucht verwerking opgelost worden. Met de wens voor een goed seizoen 2016 werd deze interessante bijeenkomst gesloten met dank aan de Natascha van Schijndel voor de geboden mogelijk om deze voorlichting in hun lokaliteit te mogen organiseren.

Hub Wetzelaer.Geplaatst op: 01-05-2016


« Vorige pagina