INSCHRIJVEN WESM EN NATIONALE MARATHON.

Sportvrienden,

Onderstaand t aangegeven welke vluchten meetellen voor de WESM enNATIONALE MARATHON en hoe u moet handelen om verzekerd te zijn van deelname. Bij betalingen via de bank is het van belang dat u altijd het verenigingsnummer en lidnummer, 8 cijfers vermeld. Doet u dat niet dan is het moeilijk te traceren wie ingeschreven heeft omdat de tenaamstelling van de bank vaak anders is als de vermelding in het ledenbestand.

U kunt zich ook aanmelden via onze site onder inschrijvingen. Door het niet vermelden van het lidnummer en eventuele postcode kunnen onderstaande liefhebbers niet ingeschreven worden:

Mej. G.P.H. Gielen betaald op 10 maart
W.G. van Leeuwen betaald op 8 maart
Z.G. Brands, Simpelveld betaald op 12 april.

Gelieve deze liefhebbers zich te melden. De gelden van de automatische machtigingen zijn bij ons bijgeschreven. Diverse liefhebbers hebben alsnog geld overgemaakt deze gelden zullen wij terugboeken.......NATIONALE MARATHON

De Nationale Marathon wordt vervlogen over de volgende vluchten:

Agen (Bordeaux) concours oude 24 juni
Barcelona 1 juli
Marseille 15 juli
Narbonne 22 juli

Elke deelnemer heeft twee kansen met een van de beide eerst getekende duiven van de poulebrief. De eerst aankomende duif van deze twee telt voor de klassering aan de hand van de nationale uitslag. De deelname bedraagt per liefhebber € 13,00. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 13 juni 2016. Het geld dient op 15 juni 2016 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven. Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers)

Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd. Ook kunt u gebruik maken van de formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u ook vinden op onze website www.dezlu.nl . onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd. Van het inschrijfgeld zal € 2,50 worden ingehouden voor administratie- en rekenkosten. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd in prijzen van € 500 - € 300 - € 200 - € 100 en verder in prijzen van € 50 tot rest. Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 15 winnaars een bokaal op de prijsuitreiking tijdens de sterrenshow.

WEST EUROPESE SUPER MARATHON

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1e of 2e getekende over de vluchten:

Pau 17 juni,
Barcelona 1 juli,
St. Vincent 8 juli,
Perpignan 29 juli,

Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland. De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de

INTERNATIONALE UITSLAG.

Deelname bedraagt € 13,00. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 13 juni 2016. Het geld dient op 15 juni 2015 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers). Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd. Ook kunt u gebruik maken van het formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u vinden op onze website www.dezlu.nl . onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU. Inschrijvingen welke we niet kunnen afschrijven worden niet gehonoreerd. Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.

Voor België:

Aanmelden via Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33,
B - 9750 Ouwegem. Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be

Deelnamekosten kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer 780-5315507-17 t.n.v. Luc van Coppenolle, onder vermelding van naam, adres en W.E.S.M. IBAN BE61 7805 3155 0717 Van het inschrijfbedrag zal € 2.50 gebruikt worden voor administratie- en

rekenkosten. De rest wordt uitgekeerd in prijzen van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 – € 100,00 en verder prijzen van € 50,00 tot rest. Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 15 winnaars een bokaal op de prijsuitreiking tijdens de sterrenshow.


CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE MARATHON

Le Z.L.U. organisé depuis 1983 un Championnat international qui est devenu un véritable Championnat Européen De Marathon. Cette année, ce super Championnat( West Europese Super Marathon) portera sur les concours de:

Pau 17 juin,
Barcelona 1 juillet
St. Vincent 8 juillet
Perpignan 29 juillet

La participation est ouvert pour : L‘ Allemagne, la Belgique, La France, Luxembourg, L‘Angleterre et Pays Bas. Le Championnat se joue avec les deux premiers passés de chaque participant et ce sera le premier classé de ceux-ci qui participera au classement

international. Les frais se montent à : € 13,00. Répartition des prix : van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00 aux quatre premiers classé dans l‘ordre, le reste en prix de € 50,00 ( il y en eut 60 l‘année dernière) Les quinze premiers classés recevront un trophée en cristal lors la distribution

des prix à Kerkrade. Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à

Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33, B - 9750 Ouwegem.
Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be
Inscription possible jusqu'au 13-06-2016

Vous pouvez payer les frais de participation – au plus tard – à l‘en logement du 13 juin 2016, Ou en versant au compte no. 780-5315507-17 Luc van CoppenolleIBAN: BE 61 7805 3155 0717


DER WEST EUROPÄISCHER SUPER MARATHON

Auch in diesem Jahr organisieren wir wieder den W.E.S.M. über die Weitstrecken Flüge

Pau 17 juni,
Barcelona 1 juli,
St. Vincent 8 juli,
Perpignan 29 juli,

Teilnahme berechtigt sind alle Züchter aus: Belgien, Frankreich, Deutschland, Engeland, Luxemburg und die Niederlande. Jeder Teilnehmer hat gleich zwei Chancen und zwar mit den beiden ersten Einsatztauben, also die beiden Oberen der Einsatzliste. Die erst ankommende Taube dieser beiden gilt für die Platzierung die genommen wird aus der Internationalen Preisliste. Beteiligungskosten sind € 13,00. Diese werden nach Abzug der Kosten, € 2,50, ausgeflogen in Preise von € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00 und weitere Preise von € 50,00 bis Rest. Neben diese Geldpreise bekommen die ersten 15 Sieger eine Trophäe auf der Internationalen Siegerehrung in Kerkrade.

Die Beteiligungskosten können eingezahlt werden bei:

Josef Fell, Stettenerberg 13, D – 41812 Erkelenz
Tel. 00 49 2435 654276
Fax: 0049 2435 654277
Email: joseffell@web.de

Wir hoffen das viele Deutsche Weitstreckenfreunde teilnehmen an diesen Wettbewerb. Die Einschreibung steht offen bis spätestens den 13 Juni 2016. Beteiligungskosten sollen am 15 Juni 2016 im Besitz von Josef Fell sein.Geplaatst op: 18-05-2016


« Vorige pagina