Ook de ZLU houdt U op de hoogte…… !!

Inzake Pau 2017,
Aan de inrichter Pau, Colombe Joyeuse te Brussel. Op verzoek van de ZLU werd, rekening houdend met hun argumentatie om meer deelnemende duiven op de vlucht van Pau 2017 te bekomen, het door hen ingediende voorstel van 5,00 EURO inleg voor kosten, voorgelegd aan het Nationaal Sportcomité in zitting van 03/02/2017. De algemene vergadering is op dit voorstel ingegaan en werd bovendien ook goedgekeurd door de nationale mandatarissen op 22/02/2017. Voor het prijzengeld werd echter geen bedrag vermeld aangezien het antwoord van jullie diende afgewacht te worden. U zult begrijpen dat, ingevolge de beslissing van de Nationale Algemene Vergadering, niet meer kan afgeweken worden van de inleg voor kosten 2017 m.n. 5,00 EURO voor Pau. De inrichter is evenwel vrij het prijzengeld zelf te bepalen. Ik hoop dat u begrip zult willen opbrengen voor deze beslissing.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC, Dirk SCHREEL..........


Inzake de poulebrieven in 2017:
Iedere deelnemer is verplicht een poulebrief in te vullen. Het invullen is noodzakelijk i.v.m. mogelijke controles e.d.

Inzake de chipringen in 2017: Door de NPO goedgekeurde wedstrijdringen welke herkenbaar zijn voor het Wedvlucht Controle Systeem dat ingaande seizoen 2017 door de KBDB is toegelaten op alle internationale vluchten.

Toegelaten chips en chipringen:
NAAM BESCHRIJFBAAR
Hitag-S van Motz Ja
Hitag-S van Bricon Ja
Hitag-S van Mega Ja
Hitag-S van Tauris Ja
Hitag-S van Benzing/Atis Ja
UCR-3 Ja
UCR 2 Ja
MC 601 Ja
NPO blauw mini Ja
Rexring Ja
NPO-3000 Ja
NPO blauw Ja

Niet toegelaten chipringen
Chips en chipringen die niet afkomstig zijn van de NPO, mogen niet gebruikt worden. Worden ook niet geaccepteerd door WCS.

Gummiringen
Gummiringen worden alleen nog gebruikt wanneer iemand geen elektronisch constateersysteem heeft waardoor het WCS van de ZLU niet kan worden toegepast.

Bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer.


Geplaatst op: 24-03-2017


« Vorige pagina