ZLU - Persbericht WCS. UPDATE

Inzetlokalen van heel veel werk verlost!!

Ingaande het seizoen 2017 is de invoering van het WCS voor de ZLU deelnemers aan de int. vluchten een feit. Met heel veel dank aan Frans Huynen en Piet Franssen die er , en ik weet het zeker, honderden uren ingestoken hebben om alle mogelijke problemen van ict aard op te sporen en te cancelen, zodat het programma een veilig concours mogelijk maakt. Heren hartelijk dank.

De door de KBDB aangepaste tekst:
NATIONAAL SPORTREGLEMENT Art. 98 § 1 & 2 – wijziging in vet:
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering van de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi‘s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi‘s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht.Update 2:
inzake lossingen en inleg Pau.
Lossingen in 2017.
Voor de internationale vluchten is er een kleine wijziging die wordt doorgevoerd na onderhoud met de nationale en internationale inrichters: hier ligt de verantwoordelijkheid ook in handen van de inrichter en de voorzitter van het NS, die eerst de andere deelnemende landen contacteert en de genomen beslissing zal meedelen aan de inrichter. De lossingsuren voor de internationale vluchten werden als volgt bepaald:
-voor Barcelona: lossing tussen 8 en 10 uur op de eerste dag. Bij uitgestelde lossing de dag nadien: zo vroeg mogelijk maar niet meer na 10u.
-andere internationale vluchten: lossing zo vroeg mogelijk maar niet meer na 10u.

Pau 2017.
De ZLU deed een voorstel om de kostprijs voor Pau te beperken tot 5 € per duif (ipv 7.50 €), waarvoor het antwoord van de inrichter dient afgewacht te worden. ZLU verwacht dit antwoord voor 20 mrt. 2017. Daarna worden de vluchten voor de diverse marathons kenbaar gemaakt.

Hub Wetzelaer, sekr.


Geplaatst op: 25-02-2017


« Vorige pagina