Persbericht inzake overleg KBDB

Het ZLU spel in 2017. Op dit moment wordt het merendeel van de duiven door de ZLU( de Nederlandse liefhebber) aangeleverd voor deelname aan de Internationale vluchten. Het programma 2017. Ondanks overleg in jan. 2016 en het vastleggen van de vluchtkalender voor de komende jaren door het sportcomité van de KBDB komt er weer een wijziging op de proppen die niemand heeft gevraagd. Vorige week is het ( concept ) ZLU vluchtprogramma in het Spoor gepubliceerd, wij zullen dit programma dus ook verdedigen in ons overleg met de KBDB....


Bestuur Zuid Limburgse Unie heeft op haar bestuursvergadering d.d. 13 okt. 2016 het concept reisprogramma voor 2017 vastgesteld:

  • In verband met Nationale Feestdag “ Quatorze Juillet “ mogen er op deze dag geen duiven gelost worden in Frankrijk

Op dit moment circuleren er in Nederland aller hand conceptprogramma‘s 2017. Bestuur ZLU is in deze nergens bij betrokken, vandaar dat er nu van officiële zijde, de ZLU dus, het concept 2017 word bekend gemaakt.

De Nederlandse inbreng: Het schijnt dat men het overzicht inzake de eigen deelname aan de Int. vluchten totaal uit het oog is verloren. Uit bijgaand overzicht heeft eenieder een duidelijk beeld wat er in 6 jaar is gebeurt. De periode 2011 tot en met 2016 is cijfermatig op kaart gezet. In 2011 was er een deelname in: België van 52.418 duiven, in 2016 nog maar 32.129, verlies van 38,7 % of te wel 20.289 duiven. België van 11.400 liefhebbers, in 2016 nog maar 7.748, verlies van 32 % of te wel 3.652 liefhebbers. Voor de ZLU Nederland komen de volgende harde waardes op tafel: 2011 was er een deelname in: Nederland 34.224 duiven, in 2016 zijn er dat 36.369, meer deelname van 6.3 %, plus 2.145 duiven. Nederland 5.755 liefhebbers, in 2016 een deelname van 6.257, meer deelname van8.7 %, plus 502 liefhebbers. Hieruit blijkt eens te meer dat de Nederlandse liefhebber de grootste sponsor is van het Internationaal spel.Een dramatische daling aan duiven en liefhebbers in België op de Internationale vluchten.Ook het feit dat men in België niet voor vernieuwingen openstaat stoort op dit moment de verhoudingen. Het Wedvlucht Controle Systeem heeft de proefperiode achter de rug, daar waar aanpassingen nodig waren zijn deze in het programma aangepast in de hoop dat de KBDB met een enkele regeltoevoeging aan hun reglement de invoering voor Nederland van het WCS mogelijk maakt. Wij verlangen niet dat andere landen dit ook moeten doen. Duitsland heeft in ieder geval reeds interesse getoond. Verder in deze een opmerking inzake het Concept vliegprogramma 2017 versie 5. Onder de vraag: Zijn de morgenlossingen vergeten ?, wordt aandacht gevraagd voor een eendaagse fondvlucht van ca. 700 km. Ook Internationaal is aan ons een dergelijke vraag gesteld. Bestuur ZLU ziet hier niets. Vluchten meer dan genoeg. Dit is iets voor afdelingen onderling.

Wij houden U verder op de hoogte en hopelijk tot ziens op de ZLU stand tijdens de Nationale Manifestatie te Houten.

Hub Wetzelaer, secr. ZLU.


Geplaatst op: 28-10-2016


« Vorige pagina